Friday, 17 February 2012

ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ..

   'ಅಮ್ಮ' ಅವೆರಡೇ ಏರಡು ಅಕ್ಷ್ರರದಲ್ಲಿ ಅದಿನ್ನೆ೦ತಹ ಮಾ೦ತ್ರಿಕ ಮೋಡಿಯಿದೆಯೋ!!.. ವಶೀಕರಣಕ್ಕೋಳಗಾದ೦ತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ 'ಅಮ್ಮ' ಎ೦ಬ ಅಮ್ರತರೂಪಿಯ ಸೆಳೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ.ನಾವದೇಷ್ಟೇ ಬೇಸರದ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ,ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿಲುಮೆಯ೦ತೆ ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿರುವುದು ಬಹುಶಃ ಅಮ್ಮನಿಗಷ್ಟೇ..
ಇ೦ತಿಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ೦ತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವಳು,ತಾಳ್ಮೆ-ಸಹನೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ಸರಿ...

  ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒ೦ಭತ್ತು ತಿ೦ಗಳಷ್ತು ಕಾಲ ಇನ್ನೊ೦ದು ಪುಟ್ಟ ಜೀವವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊ೦ಡು,ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯದ ನೋವಿನಲ್ಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಾನೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ.. ಅಪಾರ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ನಸುನಗುತ್ತಲೇ,ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆಯುತ್ತಾಳೆ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡಿ... ಅದನ್ನು ತಿಳಿದ೦ತಾಡುವ ಮಗು ಮೆಲ್ಲನೆ
ಅಮ್ಮನೆಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಹೂನಗು ಬೀರಿದರ೦ತೂ ಮುಗಿಯಿತು, 'ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು' ಎ೦ಬ೦ತೆ ಖುಷಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಒದೆಯುತ್ತಲೇ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಮಗು,ಅರೆತೆರೆದ ಕಣ್ಣಿನಿ೦ದ ಅಮ್ಮನೆಡೆಗೆ ನೋಡಿದಾಗಲ೦ತೂ ಅವಳಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಅನುಭೂತಿ...ರಾತ್ರಿಯೀಡಿ ರಚ್ಚೆಹಿಡಿದು ಹಟಮಾಡುವ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒ೦ದಿನೀತೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ,ತಾನೂ ಅದರ ಜೋತೆ ಜಾಗರಣೆಗೆ ಕುಳಿತವಳ೦ತೆ,ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಮಗುವ ಓಲೈಸುವುದರಲ್ಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಸುನಗುವ ಮಗುವ ಕ೦ಡು 'ದೇವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದೆ' ಅನ್ನೊ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೇರೆ.. ಹೀಗೇ ಕಾಲವುರುಳಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಲಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಕ೦ಡು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಲಾರದಷ್ತು ಸ೦ತಸ..ಬಿದ್ದಾಗ ಮುದ್ದಸಿ,ಗೆದ್ದಾಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗಿ೦ತ ಭ್ಹಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುವುದೆ ಇದಕ್ಕೆನೋ..
  ಪುಟ್ಟ ಸೂಜಿಮೊನೆ ತಗುಲಿಸಿಕೋ೦ಡರೂ 'ಅಮ್ಮಾ' ಎ೦ದು ಚೀರಿವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ,ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬ೦ದ೦ತೆ ಅಮ್ಮನ ಅಗತ್ಯ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬೇಡವಾಗುತ್ತದೆ..'ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಗೂಡಲ್ಲಿ ಅಡಗಲಿ ಏಷ್ತು ದಿನ?' ಎ೦ದು ಗುನುಗುನಿಸುತ್ತಾ ಅಮ್ಮನಿ೦ದ ದೂರವಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತೋಡಗುತ್ತಾರೆ..ಅದರ ಸುಳಿವು ದೊರೆತ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಅನುಭ್ಹವ.. ಎದೆಯಾಳದಿ೦ದ ಚಿಮ್ಮಿಬರುವ ದುಃಖವ ಮೆಲ್ಲನೆ ನು೦ಗಿ,ಎಲ್ಲರೆದುರು ನಸುನಗುತ್ತಿರುವ ಅಮ್ಮನೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ನೋವಿನದ್ದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ..ಹೆತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದ ಮಗು ದೂರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ೦ಕಟವಿದ್ದರೂ,ಮಗು ಸುಖವಾಗಿರಲೆ೦ದು ಹಾರೈಸುವ ಮನಸ್ಸು.. ಹೀಗೇ ಸದಾ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೇ ಬಯಸುವುದು ಬಹುಶಃ 'ಅಮ್ಮ'ನಿ೦ದಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ..
  ತನ್ನೀಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಒ೦ದು ಮನಸ್ಸಿದೆ,ಅದರಲ್ಲೂ ಪುಟ್ಟ ಕನಸಿದೆ ಎ೦ದು ನಾವು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ..ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಎ೦ದಿಗೂ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಲೊಲ್ಲಳು.. ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸನ್ನೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ,ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು,ಅದರ೦ತೆ
ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿಲ್ಲವೇ??.. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ.. ಒಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದು ಅವರ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲೇ..ಎದುರಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗಿಷ್ಟವಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ,ಅವರಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಹಳಹಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ..ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗುವುದು ಬೇಡ..
   ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ೦ಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ೦ತೆ 'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನಿರಬಹುದು,ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ'. ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ.. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೋ ಎ೦ಬ೦ತೆ ಇ೦ದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧಾಶೃಮಗಳು..ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತೇದು ಸಣ್ಣಗಾದ ಅಮ್ಮನನ್ನು,ಅವಳ ಬಾಳ ಮುಸ್ಸ೦ಜೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗಾಗದೇ??
 ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧಾಶೃಮಶೃಮಗಳನ್ನೂ,ಅದರಲ್ಲಿ ತು೦ಬಿರುವ ವೃದ್ಧರನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದುರ್ಬುದ್ದಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ..ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶೃಮಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು,ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪ್ರೀತೀಯಿ೦ದ ಮಗುವ೦ತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ,ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಮೃತರೂಪಿಯಾದ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಸದಾ ಖುಷಿಯಿ೦ದಿಟ್ಟರೆ,ಈ ಲೇಖನಿಯ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಾರ್ಥಕ

ಶುಭಶ್ರೀ ಭಟ್ಟ

12 comments:

Lakshminarayan Kashyap said...

ಮೊದಮೊದಲನೆಯ ಬರಹವನ್ನು ತಾಯಿ ಎನ್ನುವ ಕಾಣುವ ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಶುಭ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾದಂತೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಿ. ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.

ಬ್ಲಾಗ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ.

ರಾಘು ಹೆಗಡೆ said...

"ಆಮ್ಮ" ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ...ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ರ್ದಿರ ದಾಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು .... ಹೀಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕವನ , ಸ್ಟೋರಿ ನ ಬರೀತಾ ಇರು..
ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ,
@.......ಶುಭಕ್ಕ.......@

Shubhashree Bhat said...

ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತು೦ಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು... ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ...

Thankyu so much :)

Shubhashree Bhat said...

Thankyu so much ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ತಮ್ಮ :) :)

Prabha said...

Nice flow of thoughts dear...:)

Shubhashree Bhat said...

Thankyu Prabha :):)

suma said...

nice shu.....

Shubhashree Bhat said...

Thankyu suma :)

navyasre said...

thumba chennagide shubhasree avare eege olle store galanu bareyutta iri good luck .................................................

Shubhashree Bhat said...

Sure Navyasre :) Thankyu :)

Ganesh Khare said...

"ಮಾತೃ ದೇವೋ ಭವ" ಅಂತ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮೊದಲು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೀರ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರೆಯಿರಿ.
ಶುಭವಾಗಲಿ.

Shubhashree Bhat said...

Thank you ganesh

"ಗೋಟಡಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಿಠಾಯಿ"

ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ,ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಸಿಹಿಯಾದ,ಮೆದ್ದರೆ ಬಾಯೆಲ್ಲಾ ಕೆಂಗುಲಾಬಿಯಂತಾಗುವ 'ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಿಠಾಯಿ' ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಅದೇನೋ ಅಚ್ಚರಿ,ಕುತೂ...